HERKES İÇİN ADALET ADALET İÇİN AVUKAT|Salı, Temmuz 7, 2015
  • Sosyal Medya

Kentsel dönüşüm yasası? Evim yıkılacak mı? İtiraz hakkım var mı? 

ev-sahibini-rahatlatacak-Evim Yıkılacak mı? İtiraz Hakkım Var mı?
Kentsel dönüşüm yasası geçti. Peki işleyiş nasıl olacak? İşte bilmeniz gerekenler ve merak edilen sorulara yanıtlar

7.2’lik Van Depremi sonrasında gündeme gelen ve 6 aylık sıkı bir çalışma sonrasında hazırlanıp geçtiğimiz hafta Meclisten geçen, kamuoyunda kentsel dönüşüm olarak bilinen ‘Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun Tasarısı’ ile birlikte Türkiye genelinde 20 yılda 14 milyon konutun elden geçirilmesi planlanıyor.

Dönüşüm öncelikli olarak riskli alanlar olarak görülen Avcılar, Zeytinburnu, Ümraniye ve Pendik ilçelerinden başlayarak ülke geneline dalga dalga yayılacak. Dönüşümün Türkiye’ye maliyetinin 350- 400 milyar Dolar olması beklenirken, bu rakamın 100 milyar dolarlık bir bölümü ise İstanbul’a ait olacak.

Yaşanacak olası bir depremde can ve mal kaybını en aza indirmek ve ülke genelindeki çarpık yapılaşmaya son vererek sosyal yaşam alanları oluşturmak için atılan bu hayati dönüşüm seferberliği vatandaşın aklını da karıştırıyor.

Yasanın detaylarının kağıt üzerinde netleşmiş olmasına rağmen vatandaşa açıklayıcı bir şekilde izah edilmeyişi, ister istemez çok çeşitli soruların sorulmasına sebep oluyor.

Binanız Kentsel Dönüşüm alanında mı, öyleyse neler olucak? Binamız yıkılacak mı nasıl anlayabiliriz? Binamızın yıkılmasını istemiyoruz itiraz hakkımız var mı? Binamız riskli yapı olarak tespit edildikten sonra ne olacak? Yıktırma masraflarını kim karşılayacak? Kiracı olanlara yardım edilecek mi? Yıkılacak binaların ve alanların yeni imar çalışmasını kim nasıl yapacak? Ve daha bir çok sorunun cevabı galeri haberimizde…

Gayrimenkul Uzmanı Hatice Kolçak vatandaşın akılları kurcalayan 25 soruyu Haber7 için cevapladı.

1-)Binamız yıkılacak mı nasıl anlayabiliriz?: Binanız ‘riskli yapı, riskli alan, rezerv alanı’ grubuna giriyorsa evet yıkılacak. Binanızın Masrafları size ait olmak üzere kat malikleri, Bakanlık tarafından yetkili kurum ve kuruluşlara risk tespit işlemi yaptırılarak sonuç belediyeye bildirilecek. Bu tespit işlemi için bina maliklerine bir süre verilecek ve bu süre için de tespiti kat malikleri yapacak.

2-)Kat malikleri binalarına ‘riskli yapı’ tespiti için başvuru yapmazlar ise ne olur?: Binanızın riskli yapı olup olmadığını anlamak için size verilen süre içinde siz bir başvuru yapmaz iseniz; Bu süre içinde tespit Bakanlıkça yada Belediyelerce yapılacak yada yaptırılacak.

3-)Binamızın yıkılmasını istemiyoruz itiraz hakkımız var mı?: Evet itiraz hakkınız var. Yapılan çalışmalarda binanız riskli yapı olarak tespit edilmişse, kat malikleri bu duruma 15 gün içinde itiraz edebilir. Bu itirazlar; Bakanlıkça, üniversitelerde görevli inşaat, jeoloji veya jeofizik mühendisliği ile hukuk öğrenimi görmüş öğretim üyeleri arasından seçilecek üç ve Bakanlıkta görevli iki kişiden teşkil edilen teknik heyetler tarafından incelenip karara bağlanacak.

4-)İtiraz edilmesi durumunda yapılan masrafları kim karşılayacak?: İtiraz işlemini takip eden süre içersinde bakanlık ve belediyenin yaptığı tespit çalışmalarının tüm masrafları kat malikleri tarafından karşılanacak karşılanamadığı durumda ilgili tapu müdürlüğüne bildirilecek. Tapu müdürlüğü, binanın paydaşlarının tapu kaydındaki arsa payları üzerine, masraf tutarında müşterek ipotek belirtmesinde bulunarak hak sahiplerine de bilgi verecek.

5-)Binamız riskli yapı olarak tespit edildikten sonra ne olacak?: Binanız riskli yapı olarak tespit edilmişse, tapu kütüğünün beyanlar hanesinde belirtilmek üzere, tespit tarihinden itibaren en geç on iş günü içinde Bakanlık, TOKİ veya Belediye tarafından ilgili tapu müdürlüğüne bildirilecek.

6-)Binamızın yıkılmasını istemeyen kat malikleri var bu durumda başvuru yapamayacak mıyız?: Binanızı ister kendiniz ister yetkili kurum tespit etmiş olsun eğer riskli yapı olarak değerlendirmişse çoğunluk aranmayacak ve yıkılacak. Dolayısıyla itiraz eden varsa bile başvuru yapabilirsiniz.

7-)Binaların yıktırılması nasıl olacak?: Riskli yapıların yıktırılması için, bu yapıların kat mâliklerine otuz günden az olmamak üzere süre verilir. Bu süre içinde bina, kat mâlikleri tarafından yıktırılmadığı takdirde, belediye tarafından yıktırılacağı belirtilir ve tekrar ek süre verilir. Verilen bu süre içinde de kat mâliklerince yıktırma yoluna gidilmediği takdirde, bu yapılar tahliye ettirilerek yıktırılacak.

8-)Yıktırma masraflarını kim karşılayacak?: Binanızın dönüşümü için eğer müteahhit ile özel bir anlaşma yapıldıysa yıkımı müteahhit firma yapabilir. Yıktırma işlemi Bakanlık veya Belediye tarafından yapılırsa, yıktırmanın masrafları, ilgili tapu müdürlüğüne bildirilicek. Tapu müdürlüğü, yıkılan binanın paydaşlarının hakları oranında ipotek koyacak ve bunu hak sahiplerine bildirecek.

9-) Yıkım aşamasında müteahhitle anlaşma nasıl sağlanacak?: Öncelikli olarak malikler ile anlaşma yoluna gidilecek. Bina sahipleri Yıkım aşamasında müteahhitler ile anlaşma yapabilecek ve şartları aralarında özel bir anlaşma ile sağlayabilecek.

10-)Binamız yeni yapıldı ama riskli alan içinde kalıyor yine de yıkılacak mı?: Bu Kanunun uygulanması için belirlenen alanlar; riskli alan, rezerv alanı sınırları içinde olup riskli yapılar dışında kalan diğer yapılar (yeni yapılmış olan bina, riskli olmayan bina) uygulama bütünlüğü bakımından birlikte değerlendirileceği için gerekirse yıkılacak.

11-) İmar ve Yapılaşma sürecinde durdurma yetkisi TOKİ ve Belediyenin mi olacak?: Bakanlık veya uygulamayı yürütmesi hâlinde TOKİ veya İdare (belediye), riskli alanlarda, riskli yapıların bulunduğu taşınmazlarda ve rezerv yapı alanlarında bu Kanun kapsamındaki proje ve uygulamalar süresince her türlü imar ve yapılaşma işlemlerini geçici olarak durdurma yetkisine sahip olacak.

12-) Elektrik su ve doğalgaz hizmeti verilmeyecek mi?: Uygulama sırasında, Bakanlık, TOKİ veya Belediye tarafından talep edilmesi hâlinde, riskli alanlardaki yapılar ile riskli yapılara elektrik, su ve doğalgaz hizmetleri verilmeyecek ve verilen hizmetler ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından durdurulucak.

13-)Kiracı olanlara yardım edilecek mi?: Anlaşma ile tahliye edilen yapılarda ki kiracı veya ayni hak sahibi olanlara da geçici kira ve konut yardımı yapılabilecek.

14-)Bina yıkıldıktan sonra nasıl değerlendirilecek?: Üzerindeki bina yıkıldıktan sonra arsa hâline gelen taşınmazlarda daha önce kurulmuş olan kat irtifakı veya kat mülkiyeti, ilgililerine sorulmadan, tapu müdürlüğünce re’sen terkin edilecek ve önceki vasfı ile değerlendirilecek.

Eğer kat mâlikleri ile yapılan anlaşma var ise şartları tapu kütüğünde belirtilerek kat mâlikleri adına payları oranında tescil edilicek. Bu taşınmazların sicilinde bulunan her türlü şerh hisseler üzerinde devam edecek. Bu şekilde belirlenen uygulama alanında cins değişikliği, tevhit ve ifraz işlemleri Bakanlık, TOKİ veya İdare(belediye) tarafından re’sen yapılır veya yaptırılır.

15-)Yıkımdan sonra nasıl anlaşma sağlanacak, çoğunluk aranacak mı?: Yeniden bina yaptırılmasına, payların satışına, kat karşılığı veya hâsılat paylaşımı ve diğer usûller ile yeniden değerlendirilmesine, sahip oldukları hisseleri oranında paydaşların en az üçte iki çoğunluğu ile karar verilicek.

16-)Anlaşmaya yanaşmayan malikler ne olacak?: Çoğunluk 2/3 ye katılmayanların, bağımsız bölümlerine ilişkin arsa payları, rayiç değeri tespit ettirilerek bu değerden az olmamak üzere anlaşma sağlayan diğer paydaşlara açık artırma usûlü ile satılır.

Benzer Yazılar:

About the author: setenay

lawyer

Yorum Ekle