HERKES İÇİN ADALET ADALET İÇİN AVUKAT|Pazartesi, Ağustos 3, 2015
  • Sosyal Medya

Gaziosmanpaşa ilçesi İş mahkemesi yönünden Bakırköy, Ağır Ceza ve Çocuk Ağır Ceza yönünden Çağlayana bağlıdır 

scale_justice1scale_justice1

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
Genel Sekreterliği
Sayı :61434595l
Konu : Yargı Çevresi

istanbul Gaziosmanpaşa ilçesinin’iş mahkemeleri yönünden hangi adliye yargı alanına bağlı olduğunun bildirilmesini talep eden 28l|21-2012 tarihli yazınız incelenmiştir. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun 0411012007 tarih ve 416 sayılı kararı ile -Eyüp Ağır Ceza mahkemeleri ile Eyüp İş Mahkemelerinin 25 Ekim 2007 tarihinden itibaren kaldırılması ve Eyüp İlçesi ve mülhakatı olan Gaziosmanpaşa İlçesi adliyelerinin ağır ceza yargı alanı olarak Bakırköy Adliyesi yargı alanına bağlanmasına,
Eyüp Ağır Ceza Mahkemesi ile iş mahkemelerinde bulunan dosyaların herhangi bir, karara gerek kalmaksızın bulunduğu safhadan devam edilmek üzere Yülcsek Kurul’ca yetkilendirilecek Bakırköy Ağır Ceza ve İş Mahkemelerine gönderilmesine” karar verilmiştir.
Bununla birlikte; Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulu’nun 2010612012 tarih ve 348 sayılı kararı ile Gaziosmanpaşa ilçesinin; ağır ceza ve çocuk ağır ceza mahkemeleri yönrinden istanbul(Çağlayan) Adliyesi yargl a|anına bağlanmasına karar verilmiştir.
Genel Kurul kararında iş mahkemelerinin yargl alanı ile ilgili bir değişiklik yapılmadığından Gaziosmanpaşa ilçesinin iş davaları yönünden’Bakırköy Adliyesi yargı a|anına bağlı olduğu anlaşılmaktadır.
Bilgi edinilmesini rica ederim.

Genel Sekreter Yardımcısı
Adres : Konya Yolu No:70 Beşevler/Ankara
Telefon : (0312) 204 13 90 – 92
AyrmtıIl bilgi için iı1ibat: Müstemir Yetki Bürosu
Web adresi : www.hsyk.gov.tr

Benzer Yazılar:

About the author: setenay

lawyer

Yorum Ekle