HERKES İÇİN ADALET ADALET İÇİN AVUKAT|Pazartesi, Ağustos 3, 2015
  • Sosyal Medya

Aihm İçtihatlarına İlişkin Tematik Notlar Türkçe Tercümesiyle Yayınlandı 

aihmaihm
Türkçe’ye Tercüme Edildi

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) belli konularla ilgili içtihatlarının genel tanıtımını yapan ve AİHM’in bu konulardaki önemli içtihatlarının kısa özetlerinin yer aldığı 40 adet tematik not, Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü İnsan Hakları Daire Başkanlığı tarafından Türkçe’ye tercüme edilerek AİHM’in ve İnsan Hakları Daire Başkanlığının web sayfalarında yayınlanmıştır.

AİHM, Eylül 2010’dan itibaren resmi web sitesinde kendi içtihat hukuku hakkında bilgiler veren tematik notlar (factsheets) yayınlamaya başlamıştır. Söz konusu notlarda çocuk hakları, din özgürlüğü, nefret söylemi, tutukluluk, yaşama hakkı, cezaevi şartları, çalışma hayatına ilişkin haklar, vergilendirme ve çevre gibi farklı konu başlıklarında AİHM tarafından verilen önemli kararlar hakkında özet bilgiler yer almaktadır.

Tematik notlar ile AİHS’in ulusal seviyede uygulanabilirliğini temin etmek üzere AİHM kararları hakkında gazeteciler, ulusal makamlar ve Avrupa Konseyi (AK) üyesi ülkelerde kamuoyunun farkındalığının artırılmasına katkı sağlanması hedeflenmektedir. Sözleşme sisteminin etkinliğini arttırmayı amaçlayan mevcut reform planlarının en önemli gereksinimlerinden bir tanesi Sözleşme’nin ve getirdiği içtihat hukukunun AK üyesi ülkelerde uygulanmasını teminat altına almaktır. Tematik notların Türkçe’ye tercüme edilmesi Sözleşme hükümleri ve Mahkeme içtihatları hakkında ülkemizde farkındalığı arttırarak etkin uygulanmalarının temin edilmesi ve bu suretle Mahkeme reform sürecine katkı sağlanması amaçlanmıştır. Türkiye, Almanya, Rusya ve Polonya’dan sonra İngilizce ve Fransızca olarak hazırlanan tematik notların tercümesini yapan dördüncü AK üyesi ülke olmuştur.

Tematik notlar Mahkemenin ilgili alandaki içtihatları geliştikçe AİHM tarafından güncellenmekte ya da yeni notlar hazırlanmakta olup, Türkçe tercümeleri de buna paralel olarak gelecekte İnsan Hakları Daire Başkanlığı tarafından güncellenerek uygulamacıların kullanımına sunulacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyrulur.

TEMATİK NOTLARA ERİŞMEK İÇİN TIKLAYIN

TEMATİK NOTLARA İNGİLİZCE OLARAK RESMİ SİTESİNDEN ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Tematik Notlara AİHM resmi internet sitesinden ulaşmak için tıklayınız.

Benzer Yazılar:

About the author: setenay

lawyer

Yorum Ekle