HERKES İÇİN ADALET ADALET İÇİN AVUKAT|Cuma, Mart 6, 2015
  • Sosyal Medya
MAKALELER

İÇTİHATLAR

YGHK, eşin uyguladığı ekonomik şiddet boşanma sebebidir

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2008/2-695 esas ve 2008/710 karar sayılı, 26.11.2008 tarihli kararı   MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT BOŞANMA Özet İçtihat Metni Taraflar arasındaki ? boşanma, maddi ve manevi tazminat ? davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; A… .. Aile Mahkemesince boşanma davasının kabulüne, maddi tazminat davasının kısmen kabulüne, manevi tazminat davasının reddine dair verilen 23.03.2007 gün ve 2006/318 E., ...Devamını Oku

Avukatın dilekçesinin,FSEK’e göre korunması için görüşü sunuluşu düzenlenişi derlenişi hususiyet taşımalı

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi,  2006/929 esas ve 2007/8748 karar sayılı,  07.06.2007 tarihli kararı AVUKAT TARAFINDAN YAZILAN BİR DİLEKÇENİN İLİM VE EDEBİYAT ESERİ OLARAK KORUNABİLMESİ İÇİN, EDİNİLEN BİLGİ BİRİKİMİ, MESLEKİ TECRÜBE VE MEVZUAT ...Devamını Oku

Kocanın eşine, konuşma hakkın yok, seni sevmiyorum demesi duygusal şiddettir

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, 2014/9423 esas ve 2014/20736 karar sayılı kararı Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı (kadın) tarafından, kusur ...Devamını Oku

Ceza zaman aşımının kesilmesinde ki hususlar Tazyik Hapsi için geçerli değildir

Yargıtay 11.Ceza Dairesi, 2014/17801 esas ve 2014/17713 karar sayılı, 30.10.2014 tarihli kararı Tazyik Hapsi İle Cezalandırılmalarda,Disiplin Hapsi ve Tazyik Hapsi Kararlarının Tekerrüre Esas Olmayacağı,Koşullu Salıverilme Hükümleri Uygulanamayacağı,Adli Sicil Kayıtlarına İşlenmeyeceği, Ceza Zamanaşımının ...Devamını Oku

Kiralamada,depozito 3 aylık kirayı geçemez ve kiralayana ödenmeyip kiracı adına bankaya yatırılır

GEDİZ Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen Kira Hukuku Sempozyumu’nda yeni yasayla gelen ama pek bilinmeyen düzenlemelere dikkat çekildi. Sempozyumda kira artış kriterleri, sözleşmenin feshi, kira ilişkisinin devri, kiralanın el ...Devamını Oku

İşçi alacakları için belirsiz alacak davası açılabilir.

Yargıtay 9.Hukuk Dairesi, 2013/10344 esas sayılı ve  2013/28364 karar sayılı , 06.11.2013 tarihli kararı “..davanın her talep açısından eda (tahsil talebi ile) davası niteliğinde belirsiz alacak davası olduğu ve davacının ...Devamını Oku

Vekil yerine asile yapılan tebligat usulsüz tebligattır

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2013/27562esas sayılı ve 2013/37619 karar sayılı, 27.11.2013 tarihli kararı Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili ...Devamını Oku

Dayak atan kocanın ödeyeceği nafakayı Yargıtay az buldu

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, Eski eşini dövmekten yargılanan cumhuriyet savcısının ödediği nafakayı az bulan Yargıtay, boşanma kararını tazminat yönünden bozdu. Aylık 600 liralık nafaka, tekrar hesaplanacak. Cumhurİyet Savcısı Halil İbrahim ...Devamını Oku

Girilmesi mutat olan işyerleri ve eklentileri işyeri dokunulmazlığını ihlal suçuna konu olmaz

Yargıtyay 4.Ceza Dairesi,2013/27040 esas ve 2014/8119 karar sayılı 12.03.2014 tarihli kararı 5237 sayılı yasanın 116.maddesi, Sanık iş yeri dokunulmazlığını ihlal suçundan yargılanmıştır. İş yeri dokunulmazlığının ihlal suçunun oluşabilmesi için ...Devamını Oku

Marka hakkı ilk oluşturup kullanana aittir,Tescilli marka sahibi onu işareti kullanmaktan men edemez

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi,  2013/13243 esas ve, 2014/3679 karar sayılı 27.02.2014 tarihli kararı,   Kural olarak marka hakkı bir işareti ilk kez oluşturup kullanan kişiye aittir. Tescilli marka sahibi daha ...Devamını Oku
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 24 25   Sonraki »