HERKES İÇİN ADALET ADALET İÇİN AVUKAT|Cumartesi, Ekim 25, 2014
  • Sosyal Medya
MAKALELER

İÇTİHATLAR

hırsızlık suçunu defetmek için malını kaçıran araca ateş etme sonucu ölüme yolaçmak yasal savunmadır

Yargıtay 1.Ceza Dairesi 2013/2791 esas ve 2013/5664 karar sayılı kararı     Hırsızlık suçundan vazgeçmesi için önce başka yollarla çaba harcamasına rağmen defedememesi ve mallarını korunmak amacıyla olay yerinden mallarıyla kaçan hırsıza ait araca ateş etmesinde yasal savunma koşullarının gerçekleştiği kabul edilmelidir 10.10.2013 Tarihli karar aşağıdadır. Sanığın,  maktul  ve  arkadaşlarının  hırsızlık  suçunu  işlemek  amacıyla  marketin kepengini  açmasından  itibaren,  bu  suçun  gerçekleşmemesi  ...Devamını Oku

Yargıtay görüş değiştirdi, sahte senet iddiası icra takibini durdurmaz

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, 2014/9285 esas ve 2014/11622 karar sayılı kararı ile , HMK 209. maddesindeki sahtecilik iddiası ile daha önce verdiği kararlardan döndü.Daha önce bu iddia ile takibin duracağını belirten Yargıtay,artık ...Devamını Oku

sağlıklı, işsiz koca çalışmasına engel durum olmadığından nafaka öder

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, kocanın, işten ayrılmasına rağmen boşandığı karısına 500 lira nafaka ödemesine hükmeden yerel mahkeme kararını onadı. Onanan kararda, kocanın herhangi bir sağlık problemi olmadığı ve çalışmasına ...Devamını Oku

sahte kimlik ve sahte vekâletname ile tapu tescilinde hazine ve noter sorumludur

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi,  2013/21230 esas sayılı ve 2014/5604 karar sayılı 08.04.2014 tarihli kararı Devletin Tapu Sicilinin Tutulmasından Doğan Sorumluluğu Kusursuz Sorumluluk/Tehlike Sorumluluğu Özet: Davacı vekili, sahte kimlik ve sahte vekâletname ile ...Devamını Oku

Avukatın vekalet ücreti talep etmesinde dürüstlük ve iyi niyet kurallarına aykırılık

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi,  2013/8076 esas sayılı ve 2014/5065 karar sayılı kararı Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün davalı ...Devamını Oku

Radar uyarı levhası olmayan yolda kesilen hız ihlali cezası iptal olur

Yargıtay 7. Ceza Dairesi,  Trafikte radar uygulamasına yakalanan sürücünün itirazı üzerine verilen iptal kararını onaylayan Yargıtay, radar uygulamasını “tuzak” olarak nitelendirerek “Devlet vatandaşına tuzak kurmaz” dedi. Ve cezayı iptal ...Devamını Oku

Yargıtay, telefon sms mesajı hukuka uygun delildir

Yargıtay 13. Ceza Dairesi, Yargıtay, iş yerinden hırsızlık yapan çalışanının, kendisini fark eden patrona gönderdiği cep telefonu mesajını, “hukuka uygun delil” saydı. İstanbul’da çalıştığı kuaför salonundan laptop çalan personel, ...Devamını Oku

finansal kiralama süresinde araca kesilen trafik cezasından kiracı sorumlu

Yargıtay 19. Hukuk Dairesi,  2014/2493 esas sayılı ve 2014/6555 karar sayılı kararı Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün ...Devamını Oku

borca itiraz sebebi genişletilemez, Mahkeme borçlunun bildirmediği itiraz sebebine re’sen karar veremez

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, 2014/2300 esas sayılı ve 2014/4160 karar sayılı Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden ...Devamını Oku

6552 sayılı (torba) yasa kapsamında alacakların yapılandırılması tebliği

http://www.gib.gov.tr/fileadmin/user_upload/Tebligler/Taslaklar/6552/6552_sayilikanun_1_seri_no_tebligtaslak.pdf BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ (SERİ NO: 1) 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile ...Devamını Oku
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 21 22   Sonraki »