HERKES İÇİN ADALET ADALET İÇİN AVUKAT|Cumartesi, Mart 28, 2015
  • Sosyal Medya
MAKALELER

İÇTİHATLAR

Yargıtay 9.Hukuk Dairesinin, 22. Daire bozmasına karşı Belirsiz Alacak Emsal kararı

Yargıtay 9.Hukuk Dairesi, 2014 / 31734 esas ve 2014 / 35646 karar sayılı, 26.11.2014 tarihli kararı, Dava konusu alacak karşı tarafın vereceği bilgi veya belgelerle belirlenecekse, alacak belirsiz kabul edilmelidir Yerel Mahkeme tarafından, dava konusu edilen alacakların gerçekte belirli bir alacak olması ve belirsiz alacak davasına konu edilemeyeceği, Yargıtay 22. Hukuk Dairesi Başkanlığı’nın 2013/12728 Esas- 2014/14350 Karar ve 26.05.2014 ...Devamını Oku

Danıştay, Kıdem tazminatının tavanı aşan kısmı vergiye tabidir

DANIŞTAY Daire: 3. Daire Esas No: 1979/402 Karar No: 1979/482 Karar Tarihi: 12.11.1979 İŞÇİLERE TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ GEREĞİNCE KIDEM TAZMİNATI ADIYLA YAPI- LAN ÖDEMELERİN KANUNDA BELİRTİLEN TAVAN MİKTARINI KARŞILAYAN ...Devamını Oku

TBMM’de Torba Kanun ile Kabul Edilen 4857 sayılı İş Kanunda Yapılan Değişiklikler

TBMM Genel Kurul’unda görüşülmekte olan Torba Kanun Tasarısı İle 4857 sayılı İş Kanunda Yapılan Değişiklikler Komisyonda kabul edilen İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde ...Devamını Oku

Davacının iştirak nafakası talep etmediği beyanı, iştirak nafakasına sonradan talebe engel teşkil etmez

Hukuk Dairesi 2014/75758 E., 2014/11529 K., 16.06.2014 T. Taraflar arasında görülen davada İzmir 8. Asliye Ticaret Mahkeme 15 YARGITAY: Davacının boşanma davası sırasında iştirak nafakası talep etmeyeceğine ilişkin beyanı, ...Devamını Oku

YCGK, telefonla tanımadığı bir kadını taciz eden sanık cinsel tacizden yargılanmalı

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Yargıtay telefonla tacizi cinsel taciz saydı Yargıtay Ceza Genel Kurulu, telefonla tanımadığı bir kadını taciz eden sanığın, huzur ve sükunu bozma suçu yerine cinsel taciz ...Devamını Oku

Banka mevduat hesabı işletim ücreti iadesinde Hakem Heyeti görevli değildir

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, 2013/17905 esas ve 2014/165 karar sayılı, YARGITAY İLAMI MAHKEMESİ : AKYAZI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ TARİHİ : 5/12/2012 NUMARASI : 2012/501-2012/537 DAVACI : FİNANSBANK A.Ş. VEKİLİ : AV. ...Devamını Oku

İkramiyenin kaldırılması işçi aleyhine esaslı değişiklik olup işçinin yazılı kabulüne bağlıdır

Yargıtay 7. Hukuk Dairesi 2013/8710 esas v  2014/5492 karar sayılı ve 06.03.2014 tarihli karar DAVA: Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, temyiz ...Devamını Oku

Müdahil vekille temsil olsa bile, müdahil lehine vekalet ücretine hükmolunamaz

Yargıtay 2.Hukuk Dairesi, 2014/14831 esas ve 2014/22290 karar sayılı kararı Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup ...Devamını Oku

YHGK, eşin uyguladığı ekonomik şiddet boşanma sebebidir

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2008/2-695 esas ve 2008/710 karar sayılı, 26.11.2008 tarihli kararı   MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT BOŞANMA Özet İçtihat Metni Taraflar arasındaki ? boşanma, maddi ve manevi ...Devamını Oku

Avukatın dilekçesinin,FSEK’e göre korunması için görüşü sunuluşu düzenlenişi derlenişi hususiyet taşımalı

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi,  2006/929 esas ve 2007/8748 karar sayılı,  07.06.2007 tarihli kararı AVUKAT TARAFINDAN YAZILAN BİR DİLEKÇENİN İLİM VE EDEBİYAT ESERİ OLARAK KORUNABİLMESİ İÇİN, EDİNİLEN BİLGİ BİRİKİMİ, MESLEKİ TECRÜBE VE MEVZUAT ...Devamını Oku
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 25 26   Sonraki »