HERKES İÇİN ADALET ADALET İÇİN AVUKAT|Cumartesi, Nisan 18, 2015
  • Sosyal Medya
MAKALELER

İÇTİHATLAR

Sulh halinde Avukatlık Sözleşmesi yoksa Avukatlık Ücreti Avukatlık Kanunu 164/4.maddeye göre belirlenmeli

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, 2014/17437 esas ve 2015/5496 karar sayılı kararı Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde taraflar avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü. Davacı, avukat olduğunu, davalıyı bir icra dosyasında alacaklı vekili olarak ve buna bağlı tasarrufun iptali davasında ...Devamını Oku

Faturaya süresinde itiraz edilmemesi ile ilgili Yargıtay Kararları

Bir sözleşmeye dayanmayan faturanın soyut olarak muhatabına gönderilmesi ve muhatabın faturaya itiraz etmemiş olması onun kesinleştiği sonucunu doğurmaz. (Yargıtay 15. Hukuk Dairesi T. 27.6.2002 E. 2002/1631 K. 2002/3536 ) ...Devamını Oku

Kullanılmayan yıllık izin ücreti alacağında 10 yıllık zamanaşımı fesihten başlar

Yargıtay 9.Hukuk Dairesi 2011/54256 esas ve 2014/4208 karar 12.02.2014 tarihli kararı Kullanılmayan Yıllık izinler için yıllık izin ücreti alacağında zamanaşımı süresi fesih tarihinden başlar ve 10 yıllık genel zamanaşımına ...Devamını Oku

Yargıtay 9.Hukuk Dairesinin, 22. Daire bozmasına karşı Belirsiz Alacak Emsal kararı

Yargıtay 9.Hukuk Dairesi, 2014 / 31734 esas ve 2014 / 35646 karar sayılı, 26.11.2014 tarihli kararı, Dava konusu alacak karşı tarafın vereceği bilgi veya belgelerle belirlenecekse, alacak belirsiz kabul ...Devamını Oku

Danıştay, Kıdem tazminatının tavanı aşan kısmı vergiye tabidir

DANIŞTAY Daire: 3. Daire Esas No: 1979/402 Karar No: 1979/482 Karar Tarihi: 12.11.1979 İŞÇİLERE TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ GEREĞİNCE KIDEM TAZMİNATI ADIYLA YAPI- LAN ÖDEMELERİN KANUNDA BELİRTİLEN TAVAN MİKTARINI KARŞILAYAN ...Devamını Oku

TBMM’de Torba Kanun ile Kabul Edilen 4857 sayılı İş Kanunda Yapılan Değişiklikler

TBMM Genel Kurul’unda görüşülmekte olan Torba Kanun Tasarısı İle 4857 sayılı İş Kanunda Yapılan Değişiklikler Komisyonda kabul edilen İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde ...Devamını Oku

Davacının iştirak nafakası talep etmediği beyanı, iştirak nafakasına sonradan talebe engel teşkil etmez

Hukuk Dairesi 2014/75758 E., 2014/11529 K., 16.06.2014 T. Taraflar arasında görülen davada İzmir 8. Asliye Ticaret Mahkeme 15 YARGITAY: Davacının boşanma davası sırasında iştirak nafakası talep etmeyeceğine ilişkin beyanı, ...Devamını Oku

YCGK, telefonla tanımadığı bir kadını taciz eden sanık cinsel tacizden yargılanmalı

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Yargıtay telefonla tacizi cinsel taciz saydı Yargıtay Ceza Genel Kurulu, telefonla tanımadığı bir kadını taciz eden sanığın, huzur ve sükunu bozma suçu yerine cinsel taciz ...Devamını Oku

Banka mevduat hesabı işletim ücreti iadesinde Hakem Heyeti görevli değildir

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, 2013/17905 esas ve 2014/165 karar sayılı, YARGITAY İLAMI MAHKEMESİ : AKYAZI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ TARİHİ : 5/12/2012 NUMARASI : 2012/501-2012/537 DAVACI : FİNANSBANK A.Ş. VEKİLİ : AV. ...Devamını Oku

İkramiyenin kaldırılması işçi aleyhine esaslı değişiklik olup işçinin yazılı kabulüne bağlıdır

Yargıtay 7. Hukuk Dairesi 2013/8710 esas v  2014/5492 karar sayılı ve 06.03.2014 tarihli karar DAVA: Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, temyiz ...Devamını Oku
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 25 26   Sonraki »