HERKES İÇİN ADALET ADALET İÇİN AVUKAT|Cuma, Mayıs 22, 2015
  • Sosyal Medya
MAKALELER

İÇTİHATLAR

Birleşen davalarda, hükümde vekalet ücreti ve masrafların ayrı ayrı belirtilmeli

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, 2015/2445 esas ve 2015/3397 karar sayılı kararı Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü. KARAR Davacı, asıl ve birleşen davalarda, davalı Bankadan konut kredisi kullandığını, kendisinden dosya masrafı adı altında haksız ve hukuka ...Devamını Oku

Anayasa Mahkemesi, Tutukluluğun devamına kısa gerekçelerle karar verilemez

Anayasa Mahkemesi (AYM), tutukluluk halinin devamına ilişkin kararların gerekçelerinin yeterli olmamasını hak ihlali saydı. AYM, başvuruculara manevi tazminat ödenmesine hükmetti. S.D. ile A. G. 5 Ocak 2010 silahlı terör ...Devamını Oku

Yargıtayın İçtihat değişikliği ile sahte senet itirazının icrayı durdurmaması

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, 2014/9285 esas ve 2014/11622 karar sayılı 21.4.2014 tarihli kararı Yargıtay, HMK 209. maddesindeki sahtecilik iddiası ile daha önce verdiği kararlardan dönmüş olması uygulamada haksız takiplere ...Devamını Oku

Yargıtay, ev sahibinin rızası yoksa kiracı kayınvalidesiyle oturabilir baldızıyla oturamaz

Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2’nci Kira Hukuku Sempozyumu’nda konuşan Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat İnceoğlu, Yargıtay’ın kiracıyla birlikte kimin yaşayıp kimin yaşayamayacağına ilişkin ilginç yorumları ...Devamını Oku

Konusuz kalan davada haklılık durumuna göre yargılama gideri ve vekalet ücretine hükmedilmeli

Yargıtay 19.Hukuk Dairesi 2012/14600 esas ve 2013/1145 karar sayılı 23.01.2013 tarihli kararı “Konusuz kalan davada dava tarihindeki haklılık durumunun tespit edilerek yargılama giderlerine ve vekalet ücretine hükmedilmesi gerekir.” Taraflar ...Devamını Oku

Kısmen kabulde temyiz sınırı sadece temyiz edilecek reddedilen miktara göre belirlenir

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, Esas: 2011/19-339 esas ve 2011/404 karar sayılı, 08.06.2011 tarihli kararı Dava: Taraflar arasındaki davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; İzmir 8.Sulh Hukuk Mahkemesince, davanın kabulüne dair ...Devamını Oku

Çekişmeli vakıanın ispatı için bildiren tanık sayısı, kötüye kullanılmadıkça sınırlanamaz

Yargıtay 2.Hukuk Dairesi 2012/5455 esas sayılı ve 2012/24907 karar sayılı, 17.10.2012 tarihli kararı, Çekişmeli vakıanın ispatı için tanık bildiren tarafın tanık sayısı hakkın kötüye kullanılması niteliğinde olmadığı sürece sınırlanamaz ...Devamını Oku

İşçinin boş kağıda imza atarak istifasında, hile iddiası tanıkla ispat edilebilir

Yargıtay 9.Hukuk Dairesi, 2000/13464 esas sayılı ve 2000/18865 karar sayılı, 13.12.2000 tarihli kararı, > BEYAZ İMZA—HİLE İDDİASI—- BEYAZ İMZALI İSTİFADA TANIK DİNLENMESİ (818 s. BK. m. 28) (1475 s. ...Devamını Oku

kayıp-kaçak sayaçokuma perakende hizmeti iletim kullanım-dağıtım bedeli aboneden alınamaz

TEDAŞ YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI Yargıtay, milyonlarca elektrik abonesini ilgilendiren kritik bir karara imza attı. Kaçak elektrik kullandığı gerekçesi ile 44 bin bin lira fatura çıkarılan abonenin Yargıtay’a ...Devamını Oku

İşçinin ikramiyeye hak kazanması için işyerinde ikramiye ödemesini gerektiren dönemin sonuna kadar çalışmış olması gerekmez

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi 2013/13607 esas sayılı ve 2014/15403 karar sayılı, 02.06.2014 tarihli kararı Davacı, iş sözleşmesinin haksız şekilde işverence feshedildiğini ileri sürerek, kıdem ve ihbar tazminatları kıdem ve ...Devamını Oku
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 26 27   Sonraki »